Regulamin płatności online serwisu www.2times.pl i www.gorka-szczesliwicka.com

  1. Regulacja dotycząca zarządzania danymi osobowymi:

a) Niniejszy Regulamin sporządzony został przez spółkę 2Times sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ks. Piotra Skargi 61/30, 03-514 Warszawa, i oddziałami przy ul. Dominika Merliniego 2A, 02-511 Warszawa, oraz przy ul. Drawskiej 22, 02-202 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523921, NIP: 701-043-94-16 

b) Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest 2Times sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-501 Warszawa, ks. Piotra Skargi 61/30, 03-514 Warszawa. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest Pani Magdalena Zantara (e-mail: biuro@2times.pl).  

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia komunikacji niezbędnej do dalszego procesu składanego zamówienia, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b RODO *. Ponadto, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, podawane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych 2Times sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a RODO.  

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz zleceniobiorcy administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane wyłącznie na rzecz podmiotów upoważnionych na podstawie prawa.  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty złożenia zamówienia w celu z nim związanym, w szczególności w związku z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, oraz do czasu cofnięcia zgody w celach marketingowych.  

f) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie (przy czym nie będzie miało ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem). Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

g) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak ich podania uniemożliwiać będzie nawiązanie i kontynuowanie procesu złożonego zamówienia. Natomiast brak wyrażenia którejkolwiek z poniższych zgód uniemożliwi informowanie o nowych produktach, usługach lub promocjach organizowanych przez administratora.  

h) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowanie treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej.  

  1. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu płatności przez serwisprzelewy24.pl3
  2. Potwierdzeniem prawidłowej rezerwacji jest wiadomość, która zostaje automatycznie wysłana na wskazanego maila po zakończeniu procesu rezerwacji. W razie nie otrzymania maila potwierdzającego, prosimy o informację email: biuro@2times.pl.  
  3. Płatność dotyczy zaliczki obejmującej instruktaż. Cena nie ulega zmianie, jeśli Klient nie korzysta z pakietu zawartego w cenie. 
  4. Czas liczony jest od pełnej godziny, na którą wykonaliśmy rezerwację. Spóźnienie nie przesuwa początku godziny instruktażu.  
  5. Każdy Klient powinien być około 20min przed godziną rozpoczęcia instruktażu w celu przygotowania się do lekcji. 
  6. Zmiany terminu zarezerwowanego czasu są możliwe do 24 godzin przed rozpoczęciem rezerwacji.
  7. W razie nagłych zmian pogodowych, powodujących zatrzymanie wyciągu, osoby, które nie mogły wykorzystać rezerwacji, mogą zmienić termin na każdy dostępny, pisząc na adres email kontakt@2times.pl lub dzwoniąc pod numer 733 755 571.

*RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.